مصاحبه برنامه باهمستان شبکه جهانی جام جم با عاطفه ملکی جو تصویر گر کتاب کودک

540

عاطفه ملکی جو -کارشناس ارشد تصویر سازی و دانشجوی دکتری پژوهش هنر -عضو پیوسته انجمن تصویرگران ایران -تصویرگر بیش از هفتاد کتاب کودک و نوجوان -برنده جوایز مختلف ملی و بین المللی در حوزه تصویرگری کتاب کودک -دارنده نشان آبان تصویرگری سال 1396