اولین جلسه آموزش آنلاین خط تحریری در موسسه فرهنگی اکو

612
آموزش آنلاین خط تحریری در موسسه فرهنگی اکو با حضور استاد محمد حسین احمدی شکسته نویس اهل افغانستان. زمان: ساعت 14 یکشنبه 10 مردادماه 1400 مصادف با اول آگوست 2021. آدرس: اینستاگرام موسسه فرهنگی اکو (ecieco_org@) Online calligraphy training at ECO Cultural Institute by Ostad Mohammad Hossein Ahmadi, a calligrapher from Afghanistan. Time: Sunday, August 1, 2021( 10 Mordad 1400) at 14:00 Address: Instagram of the ECO Cultural Institute (@ecieco_org)
pixel