نگاهی به تجربه ی شرکت هراز در به کارگیری راهکارهای فناوری اطلاعات در دوران کرونا

197
گفتگوی لایو «دکتر ریاضی»؛ مدیر فروش و پخش شرکت دوشه آمل و «احمد اصلاح» مدیر صنعت غذایی و پخش همکاران سیستم
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
کارگردان: اوزگور سویملی - سینان اوزترک مدت زمان: 56 دقیقه
گودال - فصل 1 قسمت 1
pixel