اموزش پایتون قسمت ۳ lists

71

در این قسمت به مبحث لیست در پایتان میپردازیم

Boolean Academy
Boolean Academy 6 دنبال کننده