اقدامات مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در حوزه حمایت از رویدادها

33
یکی از وظایف مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی (مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال)، برگزاری و حمایت از رویدادهای فرهنگی است
pixel