اخلاق رئیس جمهور (قسمت چهارم)

3
بیانات حضرت آیت الله تحریری در شرح نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر
pixel