دوستی برای همین وقتاست به انگلیسی

101

برای مشاهده درسنامه این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: https://ravanzaban.ir/?p=1033

روان زبان 48 دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel