لبنان-بیروت -منطقه زیبای ساحلی جونیه از منظره بالا

1,126

منطقه زیبای ساحلی جونیه بیروت از منظره بالا که از تله کابین فیلمبرداری شده . تابستان 1393

۳ سال پیش
#