راه رفتن بیمار ویلچری بعد از جراحی تعویض مفصل زانو

997
چندماه پیش خانمی با #زانودرد شدید ناشی از #آرتروز پیشرفته به مطب آمد. آرتروز که عامل از بین رفتن غضروف و ساییدگی استخوان ها روی یکدیگر است، باعث خم شدن زانوهای این بیمار به طرف داخل شده بود. او به دلیل ترس از #جراحی_تعویض_مفصل_زانو سالها جراحی را به تعویق انداخته بود و این مسئله باعث حد عدم تحرک و زمین گیر شدن او شده بود. او که دیگر ناچار به استفاده از ویلچر بود، با اصرار دخترش #جراحی_زانو را انجام داد. همان طور که می بینید نتیجه جراحی برای او بسیار موفقیت آمیز بوده است.
pixel