مستند « انگوران، گنجینه حیات » حیات وحش ایران

1,199

نسخه کامل مستند « انگوران، گنجینه حیات » کاری از: اسماعیل کرمی این مستند به معرفی منطقه حفاظت شده انگوران و حیات وحش این منطقه می پردازد. معرفی منطقه، عقاب طلایی، قوچ و میش ارمنی، بناهای باستانی منطقه و... www.aparat.com/iranianpopulartv

pixel