فیلم حل تشریحی و پاسخ تشریحی درس فلسفه و منطق کنکور ۹۸

2,420
گاج مگ
گاج مگ 196 دنبال‌ کننده

فیلم حل تشریحی و پاسخ تشریحی درس فلسفه و منطق کنکور ۹۸ مزیت پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۹۸ (نظام جدید) - فیلم حل تشریحی و ویدیویی سوالات کنکور ؛می‌توان به این اشاره کرد که تمامی نکات امتحان و تمام راه هایی که میتوانستیم به سرعت مانند خط ویژه طی کنیم و به جواب برسیم را برای مان توضیح میدهد،برسی تمام گزینه ها و متوجه علیت غلط بودن گزینه های دیگر.

گاج مگ
گاج مگ 196 دنبال کننده