شرایط جدید درج آگهی های خودرو و مسکن در سایت های فروش

153

رادیو ایران - 18 اردیبهشت 98- 14:00| در خبرها شنیدید که به منظور کنترل بازار مجازی قیمت از برخی سایت ها قیمتگذاری حذف شد. اما در تصمیمی جدید قرار است به جای حذف قیمت ها محدوده قیمتی تعیین شود.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده