سخنرانی امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش در همایش مهارت‌آموزی سربازان

759