الرحمن الرحیم / آیت الله کعبی توضیح و شرح بسم الله

154
آیت الله کعبی: خداوند بر پایه رحمت با بشریت رفتار می کند
pixel