مظلومیّت یاقوت ۴۸ - بخش۱۲ - پیامدهای سنگین اجرای ولایت!

420

وقتی که ولایت از مردم جلو نمی زند، پیامدهای سنگینی بوجود می آید. مثلا سبب می شود اطرافیان، درخواست های بیجایی کنند. یکی از دلایل اینکه برخی کارگزاران حضرت امیرالمومنین، افراد صالحی نبودند، همین تحمیل ها بود که در برخی موارد، حضرت مجبور به پذیرش آن می شدند. / مجموعه کلیپ های «مظلومیّت یاقوت» با بیانی ساده، نوین و جامع، به پاسخگویی شبهاتی پیرامون دین و سیاست، ولایت فقیه و ... می پردازد.