گزارش صدا و سیما از شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین‌های کشاورزی، سیستم‌های آبیاری

32
گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان گلستان از بازگشایی و آغاز به کار شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین‌های کشاورزی و سیستم‌های آبیاری گلستان، 8 مهرماه 1399
pixel