نقشه برداری به کمک پهپاد در معدن انگوران

980
ویدئوی آموزشی نقشه برداری به کمک پهپاد در معدن انگوران - این ویدئو در نمایشگاه ماینکس2016 توسط رادیو معدن ضبط شده است. پذیرش تبلیغات: 09190476504 (مهندس دوستی)
pixel