موجودات فضایی میلیون ها سال پیش از زمین بازدید کرده اند

2,285
یکی از دانشمندان ناسا می‌گوید که موجودات فرازمینی هوشمند احتمالا قبلا به زمین سفر و از آن بازدید کرده‌اند اما انسان‌ها متوجه نشده‌اند.
وحیدDARK(آنلاین) 38.2 هزار دنبال کننده
pixel