چشم مصنوعی منحصر به فرد !

1,754

راب اسپنس در ۹ سالگی به وسیله اسلحه شاتگان از یک چشم نابینا شد. بعد از سال ها او تصمیم گرفت که به چهره خود نفوذ کند و در نتیجه چشمی مصنوعی پروتزی ساخته است که هر آنچه می بیند را ضبط می کند. این دوربین وایرلس هر چیزی که راب به آن نگاه کند را ثبت کرده و او می تواند ببیند.