چه قالبی برای میز رزینی انتخاب کنم؟ - قسمت اول

16,802
چه قالبی برای میز رزینی انتخاب کنم که اپوکسی به آن نچسبد؟ اگر مجموعه آموزشهای 6 مرحله ای ساخت میز رزینی یا میزهای ترکیبی با اپوکسی بر روی سایت اپوکسی کار (epoxykar.com) را دنبال کرده باشید حتماً این سوال برایتان پیش آمده چه قالبهایی قابل استفاده برای ساخت میز رزینی هستند؟ آیا فقط از قالب MDF میتوان استفاده کرد؟ و .. این دوره به صورت تدریجی بر روی سایت اپوکسی کار قرار میگیرد. http://epoxykar.com
pixel