برنامه دوربین؛ قسمت10؛ بعد از سالها؛ سفر به مشهد ؛ شبکه جهانی جام جم

269

قسمت دهم ؛بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: قسمت دوم سفر خانم امینی به مشهد ارسالی از: خانم امینی از سوئد شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45