وله کودک اربعین حسینی ۱۳۹۷

114

قصد این پروژه رسیدن به خط تولیدی ساده و فانتزی بود تا به سرعت چنین وله های مناسبتی را به پخش برساند... توضیحات بیشتر در وبسایت مارلیک استودیو http://marlikstudio.ir

pixel