انسان و محیط زیست - درس 3 - جلسه اول (آلودگی هوا - وارونگی دما)

591
زهرا امیرصادقی 153 دنبال‌ کننده
تدریس درس3 انسان و محیط زیست ( هوا ، نفس زندگی ) جلسه اول (آلودگی هوا - وارونگی دما) - (مدرس : زهرا امیرصادقی) مطالب این جلسه : اهمیت هواکره - عوامل آلودگی هوا در کلان شهرها - مفهوم آلودگی از نظر افراد مختلف - پیامدهای منفی آلودگی هوا - علت تفاوت آلودگی هوا در مناطق مختلف - نتایج آلودگی هوا دراز مدت است - عوامل طبیعی آلودگی هوا - عوامل انسانی آلودگی هوا - وارونگی دما (وارونگی هوا)
pixel