شعبده بازی با اسکارلت جوهانسون

14,457

عجب شعبده ای... شعبده ای دیدنی در برنامه شو جیمی فالون با حضور اسکارلت جوهانسون ستاره هالیوود

Phoenix

Phoenix

1 سال پیش
کارتی که تا کرد کارتی نبود که اسم روش نوشته شده بود .با تر دستی کارتو تو دستش عوض کرد اون خودکارشم دود یا بخار تولید میکرد.احمقانه ترین تردستی که دیدم.
حسن ایمانی @hi121374
حسن ایمانی @hi121374 کارت دوم که اسم خودش رو نوشت چجوری گذاشت تو دهن جوهانسون؟