مسیر نیک سرشت - دیواره رامجرد

346

مسیر نیک سرشت یکی از مسیر های بسیار زیبای دیواره رامجرد استان فارس است که دارای چهار طول طبیعی ترد با درجه سختی 5.11b می باشد. اگر به دنبال صعودی پر چالش و تکنیکهای تعادلی هستید این مسیر رو به شما پیشنهاد میکنم. برای دریافت کروکی مسیر و اطلاعات بیشتر به صفحه اینستاگرام من مراجعه فرمایید.