بورس سودده ترین بازار است

112

مدیرعامل کارگزاری ساوآفرین با بررسی شرایط تا پایان سال بیان کرد: به مردم توصیه می کنم بازار سرمایه را به عنوان بهترین و سودآورترین بازار، انتخاب کرده و با آموزش دقیق از طریق دوره های آموزشی، ریسک موجود، را کاهش داده و بدون هیجان وارد بازار شوند. در کنار این موارد می توانند به کمک شرکت های مشاور سرمایه گذاری و سبدگردان، از مزایای بازار سرمایه بهره مند شوند.

pixel