نمونه آیتم آخر مسابقات کاردیو سطح نیمه حرفه ای

99
کاردیو هیت 1 دنبال‌ کننده
در این آیتم اگر شما سی ثانیه بدون مکث ترکیب اجرا کنید پنج امتیاز دارد و اگر یک دقیقه اجرا کنید ده امتیاز دارد حرکات باید از حرکات تعریف شده در کاردیو الگو برداری شود و بدون مکث اجرا کنید
کاردیو هیت 1 دنبال کننده
pixel