نجات و انتقال خودروی تصادفی

83
رهیاب بیمه
رهیاب بیمه 26 دنبال‌ کننده

بعد از وقوع حادثه رانندگی، هزینه های متعارف برای نجات خودروی خسارت دیده، جلوگیری از توسعه خسارت و انتقال خودرو به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر، توسط بیمه بدنه پوشش داده می شه. آدرس وبسایت رهیاب بیمه: www.rahyabimeh.com

رهیاب بیمه
رهیاب بیمه 26 دنبال کننده