کرم ضد آفتاب رنگی +SPF30 سینره

131

روش مصرف کرم ضد آفتاب رنگی +SPF30: نیم ساعت قبل از تماس با نور خورشید مقدار مناسبی از ضد آفتاب را روی پوست خود قرار داده و کاملا پخش کنید. استفاده از ضد آفتاب را هر 4-3 ساعت تجدید نمایید.

سینره 125 دنبال کننده
pixel