وبینار راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی و بخش عمومی

143
همکاران سیستم 328 دنبال‌ کننده
مهم‌تریین مواردی که در این رویداد به آن‌ها پرداخته‌ایم عبارتند از: راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات چگونه به مدیریت بهتر سازمان‌های بخش عمومی کمک می‌کند؟ همکاران سیستم چه راهکارهای نرم‌افزاری را برای سازمان‌های دولتی ارائه کرده است؟
pixel