آزمون خواص ؛ مصقله بن هبیره

143

مجموعه آزمون خواص ؛ بررسی نقش خواص در وقایع صدر اسلام ؛ حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی امیری بررسی شخصیت هایی چون : عبدالله بن عمر،طلحه و زبیر ، اسامه بن زید، نجاشی ،ابوموسی اشعری ،مصقله بن هبیره ،سعدبن ابی وقاص ، محمد بن مسلمه دفتر مطالعات فرهنگی تمهید tamhid.ir

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1