ویدئو مپینگ - سگال مدیا

388

نمونه پروژه های اجرا شده توسط شرکت سگال مدیا در حوضه ویدئو پروجکشن مپینگ Segal Media Demoreel 2018

سگال مدیا
سگال مدیا 10 دنبال کننده