دوره اجرا - نظام مهندسی اصفهان - جلسه 18 - اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان (1)

1,310
دوره مخصوص مهارت اجرا برگزار شده توسط سازمان نظام مهندسی استان اصفهان در تیرماه 1400 جلسه هجدهم با عنوان نکات اجرایی تاسیسات ساختمانی - قسمت 1 مدرس عبداله حسن دخت ارائه شده به طور اختصاصی توسط تارنمای عمران ژئوتکنیک
OmranGeotechnic.ir 877 دنبال کننده
pixel