• || تلخ و شیرین---دستـگیری بوراک،دنبالـ=دنبالـ • ||

2,450
••لــآیــک و نــظــر=فـرامـوش نـشـه~•• ::::تــقــلــیــد و ایــده=فــرامــوش بـشـه::: کـپـی و دنـبـال کـردن:آزاد♥ . .دنیای ویدیوها¡با همه جور سرگرمی . .انواع:اسـلایم،اسمـر،چالش،فـان،اموزشـی،سریـال ها و . .دنبال=دنبال قطعـے❣
" NɪKɪ MᴀNᴏBᴀN " 4.6 هزار دنبال کننده
pixel