داغترین‌ها: #Copa America 2019

فقط حیدر امیرالمومنین است | حمید علیمی

2,782

فقط حیدر امیرالمومنین است | حمید علیمی Hamid Alimi recites a beautiful eulogy on Fatimiyyah in praise of Imam Ali. The poem is written by Navid Eta’ati at Hey’at Maktab al Husayn.

امشو
امشو 26.7 هزار دنبال کننده