اعتیاد به موبایل

94
اعتیاد والدین به موبایل و دنیای دیجیتال باعث آموزش غیر مستقیم به کودکان و گرفتار شدن آنها در مرداب دیجیتال خواهد شد. مراقب رفتار خود باشیم!
mordab_digital 2 دنبال کننده
pixel