آیا پیامبر و زنان ایشان در قرآن افرادی با ضعف و خطا معرفی شده اند؟

154
شبکه جهانی ولایت 2.4 هزار دنبال کننده
pixel