پرده خوانی انقلاب و ورود امام / عمو اخوان

597

روایتگری وپرده خوانی انقلاب ودهه فجر همراه با فیلم وتصویر قابل اجرا درمدارس ومراکز اموزشی سراسرکشور. کانال تلگرام وسروش amooakhavan@ سایت مربیان کودک ونوجوان amooakhavan.ir پل ارتباطی 09127482911 .گروه تبلیغی شهیدعلمدار