آیا پول صدقات مردم ایران خرج سوریه و لبنان و عراق می شود!؟

197
197 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

آیا پول صدقات مردم ایران خرج سوریه و لبنان و عراق می شود!؟ پاسخ فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به این سوال در برنامه جهان آرا