بررسی اثر فروش اقلام مازاد بر سود شرکت ها و بنگاه های تولیدی

74

بررسی اثر فروش اقلام مازاد بر سود شرکت ها و بنگاه های تولیدی،با اجرای مهدی ساسانی کارشناس بازار سرمایه: شرکت ها معمولا بر دو دسته هستد،ابتدا شرکت هایی داری تسهیلات بانکی با بهره ی بالا هستند و طبیعتا این تسهیلات هزینه های مالی شرکت را تحت شعاع قرار می دهد.