انواع دامنه و اصول انتخاب دامنه برای سایت

67
اگر میخواهید یک وبسایت ایجاد کنید طبیعتا برای آن وبسایت یک دامنه یا یک عنوان نیاز دارید. انواع مختلفی از پسوندهای رایج هست که احتمالا شنیده اید.
pixel