part 1: simple tense conversations

24

این ویدیو مکالمه تلفنی بین آقا و یک خانم می باشد. خانم درباره روزهایی که به کالج میروند و در کلاس خوانندگی شرکت می کنند توضیح میدهند. Part 2: در این بخش خانم و آقا درباره برنامه درسی شان در مدرسه و اینکه هر روز در مدرسه چه درسهایی دارند با هم گفتگو می کنند نکته جال توجه این است که برنامه آنها بسیار شبیه به هم می باشد. Part 3: دو تا خانم درباره کارهای روزمره همسرانشان توضیح میدهند. شما باید به مکالمه آنها گوش دهید و به سوالات طرح شده در وورک بوک 1 پاسخ دهید.

توتالین
توتالین 2 دنبال کننده