خبر دروغ در مورد کنکور ۹۹

57
یک خبر دروغ در مورد کنکور ۹۹ در کانال های کنکوری منتشر شد که خیلی از بچه ها رو به اشتباه انداخت. این ویدئو رو ببینید.
pixel