دیرین دیرین - بی‌خرد جمعی

26,081
تو این روزها که فاصله‌گذاری اجتماعی از دو متر رسیده به دو سانتی‌متر مراقب خودمون باشیم.
دیرین دیرین DirinDirin 49.1 هزار دنبال کننده
pixel