نگاهی به گیم پلی او ر واچ 2

78
گیم لند 60 دنبال‌ کننده

هیروهای جدیدی در راه هستند و قرار است پیشرفت های بازیکنان در قسمت اول به نسخه دوم منتقل شود.

گیم لند 60 دنبال کننده
pixel