دین و زندگی کنکور با دکتر سرکشیک زاده در برنامه ونوس شبکه یک سیما

271
271 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دکتر سرکشیک زاده مدرس برتر دین و زندگی کنکور و موسسه ونوس 23 خرداد ماه از قاب شبکه یک سیما مهمان خانه های کنکوریها بود WWW.drsarkeshikzadeh.com