تحلیل ضرایب همبستگی (Correlation Coefficients) با استفاده از SPSS

853
گراف پد
گراف پد 22 دنبال‌ کننده

در این ویدئو آموزشی به مبحث سنجش ارتباط و ضرایب همبستگی (Correlation Coefficients) و روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پرداخته شده است. سه نوع اصلی از ضرایب همبستگی یعنی پیرسن، اسپیرمن و کندال بررسی شده و کاربرد هر یک را با ذکر مثال بیان می‌کنیم. دریافت ویدئو کامل یک ساعت https://astat.ir/product/correlation-workshop/ شماره تماس 09128186605

گراف پد
گراف پد 22 دنبال کننده