آموزش نرم افزار پخش مویرگی برنا_تعریف بخشنامه قیمت کالا

270
نرم افزار برنا یک نرم افزار تخصصی فروش و پخش مویرگی است که توسط شرکت مبنا (مشاوران برگزیده نرم افزار) تولید میشود. این ویدیو جهت آموزش تعریف بخشنامه قیمت کالا در نرم افزار برنا تهیه شده است.www.mabna.net 021-43302
pixel