پارگی فرش دستباف

624

رفو قسمت پارگی فرش دستباف علت : کشش چله ها در هنگام بافت بر روی دار قالی تلفن تماس: 09155003180 و 09354311832 کارگاه : مشهد 37247545

حسین شیرین
حسین شیرین 9 دنبال کننده