مستند «ما می توانیم» - قسمت دوم ، شبکه جهانی جام جم

86

6865 - مستند «ما می توانیم» - قسمت دوم ، با موضوع « اقتصاد بدون نفت » کاری از گروه سیاسی شبکه جهانی جام جم